Daging

RM 6.00 (KECIL)
RM 11.50 (SEDANG)
RM 17.00 (BESAR)